İşlenmeyen tarım arazileri kiraya verilebilecek

Ziraî üretimin planlanması, besin garantisi ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla bakanlıktan müsaade alınmasını öngören, kontratlı üretimi yine düzenleyen, atıl durumdaki tarım alanlarının üretime kazandırılmasını öngören ‘Orman Kanunu’ ile birtakım kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifi, Meclis’te kabul edildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI YETKİLİ OLACAK

Ekonomim’de yer alan habere nazaran, tarım kesimiyle ilgili siyasetlerin tespit edilmesi, planlanması ve uyumuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak, uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak. Ziraî üretimin planlanması için bakanlıkça belirlenen eser yahut eser kümelerinin üretimine başlanmadan evvel müsaade alınacak. Bakanlık, arz ve talep ölçüsüyle yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi eser yahut eser kümelerinin üretileceği ile tarım havzası yahut işletme bazında taban ve azami üretim ölçülerini belirleyecek. Bu kapsamda birinci sefer karşıt faaliyette bulunduğu tespit edilenler, yazılı olarak uyarılacak. İkaz tarihinden itibaren 12 ay içinde uygun faaliyette bulunmayanlar, beş yıl müddetle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak. Kabul edilen teklife nazaran, Tarım ve Orman Bakanlığınca, kesimde kontratlı üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak. Kontratlı üretimde irade serbestisi temel olacak lakin salgın hastalıklar, tarım eserleri ticaretinde yaşanan gelişmeler karşısında arz güvenliğinin sağlanması, ziraî üretimin iç yahut dış talebe uygun ayarlanması yahut bitki ve hayvan sıhhatinin korunması hedefiyle gereksinim halinde bakanlıkça belirlenen eser, eser kümeleri, kontratlı olarak üretilecek. Ziraî üretim kontratına tabi eserlere yahut üretim varlıklarına sigorta yaptırılması zarurî olacak. Ziraî üretim kontratlarında belirtilen zorlayan sebepler haricinde kontrat kapsamında üretilen eserin alımından yahut satımından vazgeçen üretici ya da alıcılar için ceza şartı belirlenecek. Ceza şartı, alımından ya da satımından kaçınılan eser ölçüsünün kontrattaki bedelinin yüzde 20’sinden az ve yüzde 50’sinden fazla olamayacak.

ÜST ÜSTE İKİ YIL İŞLENMEYEN TARIM YERLERİ TESPİT EDİLECEK

Kanunla atıl durumda bulunan toprakların özüne ve mülkiyet hakkına dokunulmaksızın, kamu faydası gözetilerek üretime kazandırılması emeliyle düzenlemeye gidiliyor. Buna nazaran, mülkiyeti gerçek ve hukuksal bireylere ilişkin olup, hisselilik, mülkiyet ihtilafı, kesimlilik, ziraî faaliyete son verilmesi, göç yahut öteki bir sebeple üst üste iki yıl mühletle işlenmeyen tarım topraklarını tespit ederek, iktisada kazandırılması için bu toprakları kira geliri arazi maliklerine ilişkin olmak üzere ve arazinin vasfının değiştirilmemesi koşuluyla dönemlik olarak rayiç bedelden aşağı olmamak üzere kiraya verebilecek. Kiralama öncelikli olarak kiraya verilecek arazinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere ya da sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacak. Kiralanan yerler, bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilecek ve kiracılar bu yerlerle ilgili ziraî takviyelerden yararlandırılacak.

ORMANA İNŞAAT ATIĞI ATMAK ORMAN HATASI SAYILACAK

Kanunda yapılan düzenlemeyle, devlet ormanlarına yıkıntı yahut inşaat atığı atmak ya da hafriyat yahut çöp dökmek suretiyle ormanlara, doğal hayata ve etrafa verilen ziyan orman kabahati sayılacak. Devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için mecburî tesis, yol, güç, su, haberleşme ve altyapı tesislerine, fon bedelleri dışında bedeli alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nca müsaade verilecek. Dikkat ve ihtimam yükümlülüğüne alışılmamış orman yangınına sebep olanlara iki yıldan yedi yıla kadar verilen mahpus cezası, üç yıldan 10 yıla çıkarılıyor. Devlet ormanlarında orman yönetimince belirlenen konaklama yerlerinden öbür yerlerde geceleyenlere verilen ceza 50 liradan 1500 liraya çıkarılıyor. Taammüden orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere mahpus ve 1000 günden 10 bin güne kadar isimli para cezası ile cezalandırılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir